De Hinthamerstraat 74 in Den Bosch. De foto dateert uit 1938. Kijk voor meer foto's en verhalen op www.erfgoedshertogenbosch.nl.
De Hinthamerstraat 74 in Den Bosch. De foto dateert uit 1938. Kijk voor meer foto's en verhalen op www.erfgoedshertogenbosch.nl.

Den Bosch toen en nu: Rijksmonument aan de Hinthamerstraat 74

Historie 230 keer gelezen

DEN BOSCH | De tijd staat bepaald niet stil. Mensen komen en gaan en dat geldt ook voor veel gebouwen. Sommige straten zijn daardoor in de loop der jaren compleet veranderd, anderen zijn nagenoeg intact gebleven. In deze rubriek lichten wij in samenwerking met Erfgoed ’s-Hertogenbosch iedere twee weken een markant Bosch stadsgezicht uit.

De Hinthamerstraat 74 (rijksmonument). Dit grote gebouwencomplex aan de Hinthamerstraat 74 - een rijksmonument dat tot 1629 functioneerde als Bisschoppelijk paleis en daarna als ambtswoning voor de Commandant van het Staatse leger - bestond oorspronkelijk uit een vijftal afzonderlijke panden. Deze werden in 1590 samengevoegd achter één doorgaande lijstgevel. Eén van die panden was het voormalige refugiehuis van de abdij van Tongerlo. Enkele losse bijgebouwen op het achterterrein (aan In den Boerenmouw) werden in 1614 aan het paleis toegevoegd. Een natuurstenen medaillon op de binnenplaats met het wapen van bisschop Nicolaus Zoesius herinnert nog aan deze bisschopsperiode. Na de inname van de stad in 1629 en het vertrek van bisschop Ophovius, werd het ingericht als militair Commandement en woning van de militaire gouverneur. Deze functie hield het gebouw tot 1794. In de Franse Tijd heeft het complex meerdere bestemmingen gekend, waaronder die van kazerne (1794) en Hof van Justitie van Brabant (1796). In 1812 functioneerde het pand weer als bisschoppelijk paleis met als bewoner bisschop M.F. van Camp. Deze prelaat was niet door de paus, maar door Napoleon benoemd. Twee bij het geheel behorende gebouwen op het voormalige achterterrein werden ingericht als rechtszaal: het gebouw aan In den Boerenmouw in 1826 en het pand aan de Binnendieze in 1840. Het gebouwencomplex heeft tot 1922 als Paleis van Justitie gefungeerd. Daarna is het tot 1963 in gebruik geweest van het Maria Lyceum. Sinds 1986 zijn exploitatie en beheer van dit op het Stadhuis na grootste openbare gebouw van vóór 1800, in handen van De Muzerije (huis voor de amateurkunst). In 2008 was er een grote en ingrijpende verbouwing. Momenteel is in het pand de stedelijke muziek- en dansschool en Centrum voor beeldende kunst Muzeije/Babel/Huis73 gevestigd.

Over Erfgoed ‘s-Hertogenbosch

Erfgoed ‘s-Hertogenbosch is hét kennis- en informatiecentrum in de gemeente op het gebied van archief, monumenten, archeologie en bouwhistorie. Kijk voor meer foto’s en verhalen op www.erfgoedshertogenbosch.nl. Iedere donderdag vind je op Instagram (@gemeenteshertogenbosch) een nieuwe ‘toen en nu’ foto.

De Hinthamerstraat 74 anno 2022. Iedere donderdag vind je op Instagram (@gemeenteshertogenbosch) een nieuwe ‘toen en nu' foto.

Uit de krant