Nur Özkanli Communicatieadviseur bij PowerUp073) en haar collega Alex Bekkers (stedelijk coördinator PowerUp073) bemannen de stand tijdens het landelijke jeugd- en jongerencongres Talentontwikkeling telt!.
Nur Özkanli Communicatieadviseur bij PowerUp073) en haar collega Alex Bekkers (stedelijk coördinator PowerUp073) bemannen de stand tijdens het landelijke jeugd- en jongerencongres Talentontwikkeling telt!.

Jongerenwerk PowerUp073 viert vijfjarig bestaan met Truth or Power

Human Interest 329 keer gelezen

DEN BOSCH | In 2022 bestaat PowerUp073 5 jaar. Om dit te vieren komt de jongerenwerkorganisatie met Truth or Power. Dit nieuwe spel biedt een manier om op een luchtige wijze aansluiting te vinden bij de leefwereld van jongeren om van daaruit te werken aan jongerenparticipatie en talentontwikkeling. 

Wethouder Ufuk Kahya heeft donderdag 24 november jl. een exemplaar van het spel aangeboden aan deelnemers van het landelijke jeugd- en jongerencongres Talentontwikkeling telt! van Sociaal Werk Nederland dat dit jaar gehost werd door gemeente ’s-Hertogenbosch. De reacties op het spel waren erg positief.

Uit je bubbel komen 

Truth or Power is een positieve twist op het wereldbekende Truth or Dare. Anders dan bij het origineel dat gericht is op het verleggen van grenzen onder groepsdruk, staat bij Truth or Power juist respect voor elkaar centraal. “Door het spel te spelen, leren deelnemers elkaar beter kennen en ervaren verschillende perspectieven buiten hun bubbel,” zegt Soufiane Hanina, jongerenwerker uit gebied West en nauw betrokken bij de ontwikkeling van het spel. Volgens de jongerenwerker draagt het spel bij aan het bestrijden van vooroordelen, aan bewustwording en verbroedering. Hard nodig in een steeds meer verhardende maatschappij. “Door de vragen van Truth or Power komen goede gesprekken op gang. Je leert je in een ander te verplaatsen, wat zorgt voor meer begrip. In een veilige spel-setting snijden we moeilijke onderwerpen aan. Door dat weer af te wisselen met speelse, actieve opdrachten blijft het luchtig voor jongeren.”

Combinatie spel en dialoog

Bij de ontwikkeling van Truth or Power was de bijdrage van jongeren onmisbaar. Naast jongerenwerkers, schooljongerenwerkers en stagiaires social work, hebben jongeren met verschillende achtergronden meegedacht over de inhoud en vorm van het spel. PowerUp073 heeft het demo-spel gespeeld in haar jongerencentra en voorgelegd aan de Bossche Jongerenambassadeurs. Opmerkingen die we o.a. van jongeren kregen: “Een mooi spel dat jongeren kan helpen om belangrijke dingen te kunnen delen in een groep”, “Leuke, uitdagende vragen om andere jongeren beter te leren kennen”. De tips zijn vervolgens verwerkt om het spel tot een hoger niveau te tillen. “De kracht van Truth of Power zit hem in de combinatie van spel en dialoog. Met dit spel kunnen wij en andere collega’s uit het werkveld jongeren nóg beter begrijpen en bedienen,” aldus Soufiane. Kijk voor meer informatie over het spel op https://www.powerup073.nl/truth-power/.

Over jongerenwerkorganisatie PowerUp073

De samenwerking binnen PowerUp073 tussen jongerenwerkers, jeugdpreventiewerkers en sportwerkers (Farent Sociaal Werk en afdeling ’S-PORT van de gemeente) binnen vier jongerenwijkteams is een unicum in Nederland. Door de verschillende expertises die elkaar aanvullen én de korte lijntjes tussen collega’s, kunnen we jongeren nog beter ondersteunen in hun reis naar volwassenheid en ze stimuleren hun volledige potentieel te ontdekken en te benutten. Meer informatie: www.powerup073.nl.

Uit de krant