De Sancta Maria Mavo is sinds 1961 een fijne, kleinschalige VMBO-t-school aan de Aartshertogenlaan in Den Bosch.
De Sancta Maria Mavo is sinds 1961 een fijne, kleinschalige VMBO-t-school aan de Aartshertogenlaan in Den Bosch.

Sancta Maria Mavo in Den Bosch stopt per 1 augustus 2024

Onderwijs 734 keer gelezen

DEN BOSCH | De Sancta Maria Mavo is sinds 1961 een fijne, kleinschalige VMBO-t-school aan de Aartshertogenlaan in Den Bosch. Het bestuur heeft in nauw overleg met de directie moeten besluiten om aan het eind van dit schooljaar haar deuren te sluiten. Dit besluit is genomen na een zorgvuldig proces, dat niet mocht resulteren in een andere oplossing.

“Wij zijn ontzettend trots op onze school, op de Sancta Maria Mavo”, zegt Maya van de Donk, uitvoerend bestuurder van dé categorale mavo-school voor ’s-Hertogenbosch en omstreken. “Met pijn in ons hart hebben we dan ook het besluit moeten nemen om te gaan stoppen, aan het eind van dit schooljaar. Helaas bleek na vele serieuze gesprekken met andere schoolbesturen een bestuurlijke fusie of andere samenwerkingsvorm niet haalbaar. Daarbij zijn in de toekomst alle (kwaliteits)eisen en maatschappelijke vraagstukken simpelweg te groot voor een kleine, zelfstandige school.”

Vanochtend zijn alle leerlingen en ouders hierover geïnformeerd. Medewerkers werden een dag eerder al op de hoogte gebracht. Volgende week volgt nog een informatieavond voor alle ouders.

Onderwijskwaliteit voorop

“Als dé categorale mavo in ‘s-Hertogenbosch willen we kwalitatief hoogstaand onderwijs bieden. Dat lukt ons nog steeds, dankzij een fantastisch team”, vertelt Yvonne van Nuland, directeur. “We merken echter al een aantal jaren dat dat lastiger wordt. De toenemende (kwaliteits)eisen en maatschappelijke vraagstukken zijn simpelweg te groot voor een kleine, zelfstandige school.” 

Daarnaast heeft de Sancta al langer te maken met een teruglopend aantal nieuwe aanmeldingen. Kinderen krijgen steeds vaker een gecombineerd advies en kiezen dan voor een school, die meerdere niveaus aanbiedt. De verwachting is dat dit de komende jaren niet verandert en daardoor het leerlingenaantal en de inkomsten krimpen. Bestuur en directie zochten daarom intensief naar bestuurlijke partners en voerden vele gesprekken. Eerder berichtten zij al over het niet doorgaan van een fusie met de Bossche Vakschool. Helaas blijkt een bestuurlijke samenwerking niet haalbaar. Ze hebben er alles aan gedaan, maar geen structurele oplossing gevonden. Dat betekent dat het in de toekomst niet realistisch is, om de gewenste onderwijskwaliteit te blijven borgen. Dat leidt tot het moeilijke besluit om de Sancta Maria Mavo te sluiten.

Dit schooljaar goed afronden

Het stoppen van de Sancta Maria Mavo betekent dat alle leerlingen en medewerkers op zoek gaan naar een nieuwe school en werkplek. “We begrijpen dat dit besluit voor iedereen nogal wat betekent”. We hebben dit proces goed voorbereid en ondersteunen waar mogelijk. Ook dit jaar staat persoonlijke aandacht centraal en natuurlijk zorgen we voor een ‘warme overdracht’. Medewerkers krijgen hulp bij het vinden van een toekomstige werkplek en er is een passende regeling. Vanzelfsprekend voeren we gesprekken met andere Bossche scholen en belanghebbenden en gezamenlijk gaan we op zoek naar een vervolg voor onze leerlingen. “We hebben er het volle vertrouwen in dat dat lukt”, aldus Van de Donk.

Dit lopende schooljaar is het onderwijs goed geborgd. Er is een compleet aanbod voor elk leerjaar. In juni wordt nog een passend afscheid georganiseerd, waarin ook wordt teruggeblikt op meer dan 60 jaar Sancta Maria Mavo. “We maken er samen met alle leerlingen en medewerkers nog een mooi laatste jaar van”, sluit Yvonne van Nuland af.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant