Wethouder Van der Geld (gemeente Den Bosch) benadrukt de noodzaak van de energietransitie naar groenere energie: "De energieprijzen stijgen, dus we hebben haast. Den Bosch wil in 2045 klimaatneutraal zijn".
Wethouder Van der Geld (gemeente Den Bosch) benadrukt de noodzaak van de energietransitie naar groenere energie: "De energieprijzen stijgen, dus we hebben haast. Den Bosch wil in 2045 klimaatneutraal zijn".

Bewoners denken mee over ontwerp Duurzame Polder tussen Den Bosch en Oss

Politiek 154 keer gelezen

DEN BOSCH | In het kader van de Duurzame Polder presenteren de gemeenten Den Bosch en Oss bijeenkomsten. Daarin willen zij bewoners van de polder tussen de twee steden inspraak geven in de plaatsing van windmolens. Mede aan de hand daarvan gaan de gemeenten een aantal varianten voor de inrichting ontwerpen. 

Ondanks eerdere plannen heeft Den Bosch besloten toch geen zonnevelden in de polder te plaatsen en zich hier volledig op windenergie te richten. De betrokken wethouders benadrukken dat de vraag of er überhaupt windmolens komen niet ter discussie staat, deze beslissing ligt al vast. De vraag is nu waar deze windmolens gaan komen en welke andere ontwikkelingen er eventueel gewenst zijn, bijvoorbeeld op het gebied van landbouw, recreatie en natuur. De laatste keer dat bewoners van de polder betrokken werden bij het project is alweer zo’n 2 à 3 jaar geleden. Wethouder Mike van der Geld van de gemeente Den Bosch: “We willen de bewoners er weer bijtrekken en met hen delen waar we nu zijn. Samen met bewoners, belanghebbenden en initiatiefnemers gaan we schetsen waar de molens kunnen komen.” Aan de hand van onder andere de bewonersbijeenkomsten - en in samenwerking met een ontwerpbureau - gaan de gemeenten daarna aan de slag met het ontwerpen van een aantal varianten of scenario’s. “Eind 2023 moet er een voorkeursvariant gekozen worden”, aldus de Osse wethouder Jacco Peter Hooiveld. Het is de bedoeling dat daarna vóór 2025 de bouw vergund is en dat vóór 2030 de windmolens gerealiseerd zijn.

Bij de bijeenkomsten kunnen bewoners met een breed scala aan zorgen en ideeën terecht. Van der Geld legt uit: “We beginnen plenair met een introductie om mensen er weer bij te betrekken en de nodige informatie te geven. Daarna gaan we decentraal verder met stands waar we mensen te woord staan en met hen in gesprek gaan zodat we kansen die zij zien of zorgen die zij hebben mee kunnen nemen in het ontwerp.” Zo zijn er op de bijeenkomsten stands voor verschillende thema’s zoals recreatie en natuur. Inmiddels zijn de eerste bijeenkomsten al achter de rug. Voor de gemeente Oss is er nog een bijeenkomst op 4 oktober in Lith. en In Den Bosch kun je nog terecht op 29 september en 6 oktober in Rosmalen.

Van der Geld benadrukt de noodzaak van de energietransitie naar groenere energie. “De energieprijzen stijgen, dus we hebben haast. Den Bosch wil in 2045 klimaatneutraal zijn. En daarnaast moeten we wat energie betreft ook meer onafhankelijk worden van het oosten waar de kraan dichtgaat.” In maart van dit jaar sprak Van der Geld nog uit dat Den Bosch zowel windmolens als zonneparken in de polder wil bouwen. Hier is de gemeente van terug gekomen. Van der Geld: “Den Bosch gaat nu ook primair voor windenergie, er komen geen zonnevelden in de polder. Het uitgangspunt voor Den Bosch is om 16 windmolens in ons deel van de polder te plaatsen. De reden is dat we agrarische grond niet vol willen leggen met zonnepanelen, die moet beschikbaar blijven. Daarbuiten werken we elders wel nog met zonne-energie, bijvoorbeeld bij de plaatsing van zonnepanelen op de Brabanthallen.”

Bang dat de huidige beperkte capaciteit van het energienet problemen op gaat leveren voor het project zijn de gemeenten niet, dat zou tegen die tijd geen probleem meer moeten zijn. Hooiveld: “De beperkingen van het energienet zouden ons niet in de wielen moeten rijden, maar ik heb geen glazen bol.” Van der Geld vult aan: “Wat dat betreft zijn we ook afhankelijk van Enexis en met name TenneT (transmissienetbeheerder, red.).” Wat betreft de zorgen over het gevaar dat windmolens voor (weide)vogels kunnen vormen zegt Van der Geld: “We houden rekening met de zorg voor weidevogels om te zorgen dat we niet te veel schade berokkenen. Wellicht zijn er ook kansen voor weidevogels.”

Uit de krant

Uit de krant