Voorzitter Tonny van Eenbergen overhandigt de bloemen aan mevrouw Van Langen. Zij is het honderdste lid van de seniorenvereniging.
Voorzitter Tonny van Eenbergen overhandigt de bloemen aan mevrouw Van Langen. Zij is het honderdste lid van de seniorenvereniging.

Ouderen Sociëteit Maaspoort verwelkomt honderdste lid

Verenigingen 736 keer gelezen

DEN BOSCH | Ouderen Sociëteit Maaspoort vierde afgelopen week een bijzondere mijlpaal met de verwelkoming van het honderdste lid. De vereniging, die zich richt op het bevorderen van sociale interactie, activiteiten en ondersteuning voor ouderen, is verheugd over de groeiende belangstelling en de positieve impact die ze heeft op het leven van senioren in de Maaspoort en omgeving.

Mevrouw Van Langen, het honderdste lid, trad toe tot de vereniging met een warm welkom en werd door voorzitter Tonny van Eenbergen met een mooie bos bloemen begroet. Elke vrijdagmiddag is ze voor het sjoelen met haar man te vinden in S.C.C. De Schans: “Ik vind het belangrijk om contacten te hebben. De sfeer is goed en je wordt meteen opgenomen in de groep. Mijn man is ook enthousiast. We gaan samen er graag naar toe.”

De seniorenvereniging biedt een breed scala aan activiteiten en evenementen die zijn afgestemd op de interesses en behoeften van haar leden. De vereniging streeft ernaar om een actieve en levendige gemeenschap te creëren waarin senioren elkaar kunnen ontmoeten, nieuwe vriendschappen kunnen sluiten en hun passies kunnen delen. 

De Ouderen Sociëteit Maaspoort zal ongetwijfeld blijven groeien en een positieve impact hebben op het leven van nog meer leden. “De groei van onze vereniging en het verwelkomen van ons honderdste lid is een reden tot vreugde en trots”, aldus voorzitter Tonny van Eenbergen: “We willen een omgeving creëren waarin senioren zich ondersteund, betrokken en gewaardeerd voelen. Deze mijlpaal toont aan dat we op de goede weg zijn.”

Wie interesse heeft om lid te worden van de seniorenvereniging kan contact opnemen via osm.secr@live.nl, of langskomen tijdens een van de activiteiten. Meer informatie: www.osm1984.nl.

Uit de krant