Het plan omvat het plaatsen van enorme windturbines van 250 meter in De Bleeken, op steenworp afstand van Vinkel en Loosbroek.
Het plan omvat het plaatsen van enorme windturbines van 250 meter in De Bleeken, op steenworp afstand van Vinkel en Loosbroek.

Inwoners Vinkel en Loosbroek komen massaal in opstand tegen windturbines

Politiek 300 keer gelezen

VINKEL | Een grote groep buurtbewoners heeft dinsdagavond wederom een duidelijk signaal afgegeven aan de gemeente Bernheze: de mogelijke plaatsing van windturbines tussen Vinkel en Loosbroek moet van de baan.

Het voorstel stond dinsdag op de agenda van de commissie Ruimtelijke Zaken. Het plan omvat het plaatsen van enorme windturbines van 250 meter in De Bleeken, op steenworp afstand van Vinkel en Loosbroek. Een grote groep buurtbewoners is wederom naar het gemeentehuis gekomen om hun bezwaren duidelijk te maken. Zij vrezen onder meer voor geluidsoverlast, gezondheidsschade, schade aan de natuur en waardedaling van hun woning.

De Kracht van Stilte

Vlak voor de vergadering is door protestgroep De Kracht van Stilte een petitie met zo’n 1522 handtekeningen overhandigd aan wethouder Wijdeven. Het grote aantal handtekeningen toont volgens de protestgroep het pijnlijke gebrek aan draagvlak aan. Tijdens de vergadering worden de bezwaren door een aantal sprekers nog eens duidelijk samengevat. ‘De haalbaarheidsstudie is niet meer dan een slecht uitgevoerde quick-scan, gebaseerd op de aanname dat er geen windturbines gebouwd mogen worden binnen de radarcirkel van 15 kilometer rondom Volkel. Dit klopt niet en maakt het rapport feitelijk waardeloos. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de raad op basis van dit rapport een afweging gaat maken. Dit valt niet uit te leggen en geeft te denken. Ook is er veel bezwaar tegen de manier waarop de gemeente te werk is gegaan. Er wordt niet naar omwonenden geluisterd, maar een vooringenomen plan doorgedrukt. Het niet binnen de wettelijke beantwoordingstermijn beantwoorden van de ingediende WOB-verzoeken is daar slechts een voorbeeld van. Ook door het ontbreken van beleid op landelijk en lokaal niveau kan er geen belangenafweging plaatsvinden. Hierdoor staan omwonenden machteloos aan de zijkant’, zoals een van de sprekers treffend aangaf met een verwijzing naar de toeslagenaffaire.

Oproep

De sprekers sluiten af met een oproep: ‘wijs nu nog geen windturbines zoekgebied aan en kijk samen met alle betrokken partijen naar alternatieven’.

Al sinds het begin van de verkenning van de gemeente leidt het plan tot protest onder buurtbewoners. In oktober kwamen er ook al honderden mensen bijeen bij het gemeentehuis van Bernheze om te demonstreren.

Uit de krant