Ludovicus Theodorus Pompe (1831-1901).
Ludovicus Theodorus Pompe (1831-1901). Foto: Collectie Erfgoed 's-Hertogenbosch

Bekende Bosschenaren: Ludocivus Pompe

Historie 344 keer gelezen

DEN BOSCH | Den Bosch is een eeuwenoude stad met een geschiedenis waar heel veel mensen deel hebben uitgemaakt. In deze serie in de Bossche Omroep komen mensen aan bod die een rol hebben gespeeld in de historie van de stad. Een grote rol of een kleine rol, een stad kan bestaan door de mensen die er wonen.

door Lisette Broess-Croonen

Ludovicus Pompe was een Bossche arts die eerst geneesheer-directeur was van Reinier van Arkel en later, samen met dokter Van den Bogaert het psychiatrisch centrum Coudewater oprichtte. Hier blijft hij geneesheer-directeur tot zijn dood.

Ludovicus Theodorus Pompe werd op 12 september 1831 geboren in de Postelstraat in Den Bosch. In 1857 promoveerde hij aan de universiteit van Utrecht in de genees-, heel- en verloskunde. Hij vestigde zich als arts in Tilburg, waar hij tien jaar lang werkte. Pompe was geïnteresseerd in de psychiatrie en werd in 1868 benoemd tot tweede geneesheer van Reinier van Arkel. Samen met dokter Van den Bogaert vormde hij de hele medische staf.

Voor de overbevolking van de Reinier van Arkel hadden de twee geneesheren een oplossing. In 1870 richtten ze de ‘Maatschappij tot verpleging van krankzinnigen op het land’ op en kochten ze landgoed Coudewater. Het landgoed, dat eerst een klooster en later landhuis was, kreeg door Pompe en Van den Bogaert de nieuwe bestemming van psychiatrisch ziekenhuis. 

Pompe begon op Coudewater als tweede directeur en werd na de dood van Van den Bogaert in 1881 benoemd tot eerste geneesheer-directeur. Een jaar later werd op het landgoed een villa voor Pompe gebouwd, wat tot 1974 de woning van de geneesheer-directeuren van Coudewater bleef. 

Naast zijn werk als geneesheer-directeur was Pompe vijfentwintig jaar lang verbonden aan de Bossche afdeling van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. Ook was hij enige jaren lid van het hoofdbestuur van de Nederlandse Maatschappij.

Op 18 juni 1872 trouwde Pompe met Maria Francisca Halewijn. Haar vader, wijnhandelaar van beroep, was een van de aandeelhouders van Coudewater en haar moeder een zus van Van den Bogaert. Het echtpaar krijgt acht kinderen, waarvan er drie doodgeboren werden. Op 13 januari 1901 overleed Ludovicus Pompe en werd hij begraven op de begraafplaats van Coudewater.

Bronnen: Bossche Encyclopedie, www.nvtg.nl, landgoed Coudewater en Wikipedia.

Ludovicus Theodorus Pompe was mede-oprichter van de psychiatrische instelling Coudewater. (Foto: Bossche Encyclopedie)

Uit de krant