Machteld Terlingen legt op de beoogde plek uit wat een 'tiny forest' is en wat het kan zijn. (Foto: Sint Janslyceum)
Machteld Terlingen legt op de beoogde plek uit wat een 'tiny forest' is en wat het kan zijn. (Foto: Sint Janslyceum) Foto: Sint Janslyceum

Alle betrokkenen razend enthousiast over ‘Tiny Forest’ in Zuid

Human Interest 387 keer gelezen

DEN BOSCH | Afgelopen week vond op het Sint Janslyceum in Den Bosch een drukbezochte kick-off bijeenkomst plaats voor de aanleg van een ‘Tiny Forest’ op het perceel achter het schoolgebouw. Dit moet een rust- en ontmoetingsplek worden voor alle inwoners van de wijk.

Door Han van Bodegom

Aan de achterzijde van het Sint Janslyceum - ingeklemd tussen het schoolgebouw en de sportzaal - verrijst binnenkort een ‘Tiny Forest’. Dat is een klein, gemengd bos van minimaal honderd bij honderd vierkante meter waar inheemse bomen en planten bewust dicht op elkaar worden gezet. De concurrentiestrijd die dit veroorzaakt, zorgt ervoor dat deze nog beter gaan groeien. Dit is natuurlijk goed voor alle dieren die er leven, maar ook voor de mens. Want alle inwoners van de wijk Zuid zijn er van harte welkom. Voor de onderwijsinstellingen in de wijk komt er ook een speciaal buitenleslokaal, zodat leerlingen midden in de natuur meer te weten kunnen komen over het belang van duurzaamheid.

Aftrap project

Op dinsdag 13 juli was het Sint Janslyceum het decor voor de aftrap van het project. Ruim dertig belangstellenden - waaronder afgevaardigden van de gemeente en van het IVN, leerlingen van het Sint Janslyceum en Kindcentrum Zuiderster, de wijkraad en ook andere geïnteresseerde wijkbewoners - staken daar hun enthousiasme voor de aanleg van een ‘Tiny Forest’ in de wijk Zuid niet onder stoelen en banken. “Iedereen was razend enthousiast”, vertelt Jean Wiert, rector van het Sint Janslyceum: “Onze leerlingen en die van KC Zuiderster voorop. Je leest in de media vaak dat de jeugd niet betrokken genoeg is met het milieu en met de samenleving. Maar dat is klinkklare onzin. Dat blijkt ook uit recent onderzoek van de Katholieke Universiteit Brabant. De jongeren van nu zijn juist enorm betrokken met wat er om hen heen gebeurt. Het idee voor de aanleg van een ‘Tiny Forest’ komt dan ook vanuit onze leerlingen zelf met als doel om de school en het schoolterrein verder te ‘vergroenen’. Met de aanleg van een ‘Tiny Forest’ gaan we nog een stapje verder. Want daar plukt de hele wijk de vruchten van!”

Presentatie plannen

Tijdens de kick-off vertelden de leerlingen van het Sint Janslyceum waarom zij duurzaamheid zo belangrijk vinden en waar zij het bos - en zeker ook het buitenleslokaal - voor willen gaan gebruiken. Hetzelfde deden enkele kinderen van KC Zuiderster, die niet kunnen wachten om van het buitenleslokaal - een open gebied met zitplaatsen die van natuurlijke materialen zoals boomstammen zijn gemaakt - gebruik te kunnen gaan maken. Overigens is dit buitenleslokaal ook beschikbaar voor andere gebruikers. Bijvoorbeeld voor activiteiten vanuit de Wijkraad. “Het moet echt een ontmoetingsplaats voor de hele wijk worden, waar iedereen zich thuis voelt en kan genieten van de rust en de natuur”, benadrukt Wiertz.

Aandachtspunten

Natuurlijk was ook natuurorganisatie IVN van de partij op de kick-off met een interessante presentatie over het doel van deze ‘Tiny Forests’ en uitleg over de werkwijze. Vervolgens was het woord aan Machteld Terlingen. Zij is één van de initiatiefnemers van de eerste ‘Tiny Forest’ in Brabant die enkele jaren terug in de Bossche wijk De Haren is gerealiseerd. Zij vertelde de aanwezigen hoe zo’n mini-bos nu eigenlijk werkt en wat de belangrijkste aandachtspunten zijn. De bijeenkomst werd afgesloten met een drankje waarbij meteen ook de nodige contacten werden gelegd. Een passend einde voor een zeer geslaagde kick-off.

Definitief ontwerp

De komende periode worden de plannen voor de ‘Tiny Forest’ in Zuid verder uitgewerkt. Zo gaat de gemeente op zoek naar een geschikte hovenier en wordt in overleg met deskundigen de precieze plek en omvang van het bos bepaald. “Op 26 november willen we gaan beginnen met aanplanten”, besluit Wiertz: “Dus we hebben nog even om het definitieve ontwerp uit te werken.”

Leerlingen van het Sint Janslyceum presenteerden tijdens de kick-off de duurzaamheidsplannen van de school. (Foto: Sint Janslyceum)

Uit de krant