In de  nieuwe aanpak van de gemeente krijgen de voetganger, fietser en het openbaar vervoer voorrang.
In de nieuwe aanpak van de gemeente krijgen de voetganger, fietser en het openbaar vervoer voorrang. Foto: Sandra Peerenboom

Op weg naar een bereikbare en leefbare binnenstad

Human Interest 598 keer gelezen

‘s-Hertogenbosch is populair, met de binnenstad als aantrekkelijk visitekaartje. In de binnenstad, en in de spoorzone aan de westzijde van het station, staat de komende jaren veel te gebeuren. Hier groeit het aantal woningen, en ook het aantal inwoners, nog fors. Ook de stroom toeristen neemt toe en de economie groeit. Dat zijn mooie vooruitzichten, maar zorgen ook voor uitdagingen. Want hoe houden we die brede binnenstad voor iedereen bereikbaar en ook leefbaar?

Wethouder Roy Geers: “Het behoud van het aantrekkelijke karakter van onze binnenstad staat als een paal boven water. Het is al eeuwenlang de motor van onze economie waar mensen met heel veel plezier wonen en dat willen we graag zo houden. Maar de druk op onze brede binnenstad wordt inderdaad ook steeds groter. Daarom zijn maatregelen nodig, zeker als het gaat om verkeer. Die maatregelen willen we op gaan nemen in een nieuwe aanpak mobiliteit.”

Voorrang

In deze aanpak krijgen de voetganger, fietser en het openbaar vervoer voorrang. Ook het bestemmingsverkeer moet uiteraard de binnenstad goed kunnen bereiken. En parkeren moet goed geregeld zijn. Doorgaand verkeer daarentegen, dat niet thuishoort in de binnenstad en onnodig gebruik maakt van de wegen direct rond de binnenstad, wil de gemeente zoveel als mogelijk gaan weren. Die krijgen andere rijroutes aangeboden, verder van de binnenstad. Wethouder Roy Geers: “Zo maken we samen een brede binnenstad van de toekomst, met ruimte voor fijn en gezond wonen, goed ondernemen en prettig verblijven. Daar hebben we met z’n allen profijt van.”

De drie V’s

De aanpak van de gemeente kenmerkt zich door drie V’s: verminderen, verschonen en veranderen. Met verminderen zet de gemeente in op minder korte autoritten van en naar de binnenstad en minder autoverkeer dwars door dit gebied. Met verschonen wordt ingezet op minder CO2 -uitstoot en geluidsoverlast door schonere vervoersmiddelen. Veranderen van het verkeer betekent dat mensen vaker kiezen voor het openbaar vervoer, voor deelmobiliteit, de fiets of te voet. Behalve mobiliteit zet de gemeente ook stevig in op de verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte. De gemeente maakt de binnenstad verder groen en creëert mede hierdoor een klimaatbestendige omgeving.

Samen

“We kunnen dit alleen waarmaken als we een samenhangend pakket aan maatregelen nemen”, licht wethouder Roy Geers toe. “Dat is een grote en complexe opgave, waarbij we iedereen nodig hebben; van inwoner tot ondernemer en van gebruiker tot bezoeker. Het vraagt om anders te durven kijken naar mobiliteit. Maar nog belangrijker is het om te luisteren. Om in gesprek te gaan en te horen waar de stad daadwerkelijk behoefte aan heeft en wat het betekent voor onze inwoners, ondernemers en bezoekers.”

Bijeenkomsten

Gedurende de maand mei biedt de gemeente iedereen de gelegenheid om mee te praten over de aanpak. De eerste weken van mei zal deze via een online platform de gelegenheid bieden om input te leveren. In de laatste week van mei worden er één of meerdere fysieke bijeenkomsten georganiseerd waar de gemeente eveneens reacties gaat ophalen.
Meer informatie over de aanpak mobiliteit brede binnenstad is te vinden op https://www.denbosch.nl/nl/projecten/aanpak-mobiliteit-brede-binnenstad.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant