Het maximale bedrag van 5.000 euro is naar de stichting Fietsmaatjes gegaan, voor de aanschaf van een duofiets voor het dorp Engelen.
Het maximale bedrag van 5.000 euro is naar de stichting Fietsmaatjes gegaan, voor de aanschaf van een duofiets voor het dorp Engelen. Foto: Wim Roelsma /Artishoot

Uitreiking bijdragen vanuit Omgevingsfonds Windpark de Rietvelden.

Verenigingen 500 keer gelezen

Op vrijdag 5 april ontvingen elf verenigingen, stichtingen en bewonersgroepen uit de Kruiskamp, Schutskamp, Maaspoort en Engelen een bijdrage uit het Omgevingsfonds Windpark de Rietvelden. Tijdens een openbare bijeenkomst in het clubgebouw van atletiekvereniging O.S.S.-VOLO in de Kruiskamp kregen de ‘gelukkigen’ elk een cheque overhandigd. De elf ontvangers besteden het bedrag aan initiatieven die de duurzaamheid of leefbaarheid ten goede komen.

Het stichtingsbestuur van het omgevingsfonds heeft in het totaal circa twintig aanvragen voor ruim 50.000 euro ontvangen, terwijl er ‘slechts’ circa 20.000 euro beschikbaar is. Er moest dus kritisch worden getoetst. Ten overstaande van circa 35 aanwezigen licht Carina Harms de keuzes van het fondsbestuur toe: “Bij de selectie kijken wij naar een variatie in duurzaam en sociaal, draagvlak van de aanvragers, verdeling in doelgroepen jong en oud, zichtbaarheid en praktische realiseerbaarheid en ook verdeling over de wijken.”

Bukbieb, warmtepomp en duofiets

Het maximale bedrag van 5.000 euro is naar de stichting Fietsmaatjes gegaan, voor de aanschaf van een duofiets voor het dorp Engelen. Kruiskamp Ons Buurtje heeft ruim 4.500 euro ontvangen voor de aanschaf van een Bukbieb: een mini-huisje dat als bibliotheekje dienst doet. Je moet even ‘bukken’ om door het deurtje te komen, vandaar de naam ‘bukbieb’. Atletiekvereniging O.S.S.-VOLO heeft 3.000 euro ontvangen voor het verduurzaming van het clubgebouw met een hybride warmtepomp.

Naast deze grote bedragen is er kleinere bedragen gegaan naar onder andere de aanschaf van herbruikbare bekers voor sportevenementen, de organisatie van kerstconcerten en de plaatsing van bijenkasten. Het geld gaat naar duurzame en/of sociale initiatieven, want zoals wethouder Mike van der Geld zei: “We moeten met elkaar de omslag naar duurzame energie maken.”

Het omgevingsfonds

Het omgevingsfonds wordt elk jaar gevuld vanuit de energieopbrengsten van de vier grote windmolens van Windpark de Rietvelden. De exploitanten van de windmolens, Pure Energie en coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West (BWW), dragen 0,50 euro per opgewekte MWh per jaar af aan het omgevingsfonds, dat dit jaar uitkwam op circa 20.000 euro. Ook het komende jaar is er weer geld beschikbaar: tot eind 2024 kunnen groepen inwoners, verenigingen en stichtingen uit de omgeving van het windpark een aanvraag indienen. Het gaat hierbij om de buurten en wijken binnen een straal van 1,8 kilometer van de windmolens. Aanvragen kunnen worden ingediend via www.windparkderietvelden.nl.

Het bestuur van omgevingsfonds Windpark De Rietvelden bestaat uit Carina Harms, Henny Ketelaar, Jeroen Kok en Marc Beckers. Zij wonen alle vier in de omgeving van de windmolens.

Atletiekvereniging O.S.S.-VOLO heeft 3.000 euro ontvangen voor het verduurzaming van het clubgebouw met een hybride warmtepomp.
Kruiskamp Ons Buurtje heeft ruim 4.500 euro ontvangen voor de aanschaf van een Bukbieb: een mini-huisje dat als bibliotheekje dienst doet.
Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant