Een hoogtekaart van het gebied rond de Maas.
Een hoogtekaart van het gebied rond de Maas. Foto: AHN Nederland

Aanpak dijk Cuijk-Ravenstein van belang voor heel Noordoost-Brabant

Algemeen 1.484 keer gelezen

REGIO | Het plan voor de aanpak van 21 kilometer aan dijk tussen Cuijk en Ravenstein is op hoofdlijnen vastgesteld door waterschap Aa en Maas. De dijk moet aangepakt worden vanwege een aantal gebreken en de vernieuwde waterveiligheidsnormen die in 2017 werden vastgesteld. Het waterschap schrijft: “Het dijktraject is één van de trajecten met de strengste norm langs de Maas vanwege de grote gevolgen bij een eventuele dijkdoorbraak. Het gebied dat overstroomt bij een doorbraak strekt zich namelijk uit tot en met ’s-Hertogenbosch.” Volgens de planning gaan de werkzaamheden plaatsvinden van 2025 tot en met 2028.

Het gaat, om precies te zijn, om het stuk dijk van de spoorbrug bij Katwijk tot aan de brug van de A50 over Maas, aan de zuidelijke oever van de Maas. Deze dijk moet aangepakt worden omdat deze vanwege het stijgende water en veranderende klimaat in de toekomst niet hoog genoeg is. Zuid-Limburg werd vorig jaar juli al eens getroffen door de gevolgen van klimaatverandering toen de Maas buiten de oevers trad. Daarnaast zakt er aan beide zijden van dit stuk van de dijk grond af en stroomt er water onder de dijk door.

Definitief ontwerp
Het waterschap stelde op 18 november het voorkeursalternatief (VKA) vast voor dit stuk van de dijk dat dus de hoofdlijnen voor de aanpak schetst. Met het vaststellen van het VKA is de verkenningsfase, die in 2020 van start ging, bijna tot zijn eind gekomen. Hierbij werd samengewerkt met (vertegenwoordigers van) bewoners, grondeigenaren, natuurverenigingen, recreanten en gemeenten. Het plan gaat gedurende 2023 en 2024 verder uitgewerkt worden. Het definitieve ontwerp wordt eind 2024 verwacht.

Tekst gaat verder onder afbeelding.


Een samenvattende kaart van het VKA. - Afbeelding: Waterschap Aa en Maas

Deelgebieden
De plannen voor het gebied zijn opgedeeld in drie deelgebieden: Cuijk, Grave en Neerloon-Overlangel-Reek (NOR). In het gebied rond Cuijk wordt de dijk met grond opgehoogd en worden er stabiliteitsbermen (een soort trede tussen waterniveau en het hoogste punt van de dijk, red.) aangelegd aan de binnenzijde van de dijk’. In het gebied rond Grave is minder ruimte beschikbaar waardoor word gekozen voor ‘verticale, ruimtebesparende maatregelen’ in tegenstelling tot de horizontale stabiliteitsbermen. Ook ten westen van Grave in het NOR gebied wordt de dijk verhoogd met grond en worden er stabiliteitsbermen aangelegd. Dit is ook het gebied waar water onder de dijk (piping) aangepakt moet worden.

Recreatie
Naast veiligheid is er ook aandacht voor recreatie. Zo wordt een deel van de vestingwerken bij Grave hersteld en is er de wens een doorgaande fietsroute aan te leggen en de toegang tot het gebied te verbeteren.

Bijeenkomsten
Het waterschap organiseert begin 2023 een aantal fysieke en digitale bijeenkomsten om het plan toe te lichten. De exacte data zijn nog niet bekend maar zijn te zijner tijd hier te vinden. Daar vind je ook het gehele VKA dat het waterschap vast heeft gesteld.

Uit de krant