Het Bossche Broek.
Het Bossche Broek. Foto: Marja Goossens

Gemeente vrijwel machteloos op stikstofdossier, maakt zich ‘ernstig zorgen’

Algemeen 492 keer gelezen

DEN BOSCH | Het college van B&W maakt zich ‘ernstig zorgen’ over de woningbouw als gevolg van de vergunningstop van de provincie. Deze stop kwam er nadat bleek dat de Brabantse natuur in zeer slechte staat verkeert. In reactie op vragen vanuit de raad wijst het college vooral naar het Rijk en de provincie. De gemeente zou zelf weinig tot niets kunnen doen om het probleem op te lossen.

Het college zegt ‘onaangenaam verrast’ te zijn door de vergunningstop. “Te meer daar we als gemeente ‘s-Hertogenbosch één van de weinig gemeenten zijn met een bescherm natuurgebied (Vlijmens Ven / Moerputten & Bossche Broek) zó nabij het stedelijke gebied.” Eerder werd al bekend dat de bouw van 500 woningen in het project Willemspoort-Zuid vertraging oploopt omdat de vergunning voor dit project niet verleend wordt. Ook de aanpak van de A2 tussen Vught en Deil (MIRT A2) wordt getroffen. Doel van dat project is het verbeteren van de doorstroom op de A2. Of er verder nog opgaven, zoals bijvoorbeeld de wooncrisis, zijn die de gevolgen gaan ondervinden kan het college nog niet zeggen. “Hiervoor is het nog te vroeg in de planvorming om hiervan de exacte effecten te kunnen inschatten.” “

Handen zijn gebonden
Meer dan de noodzaak kenbaar maken bij Rijk en provincie kan de gemeente echter niet doen. “We benutten iedere bestuurlijke mogelijkheid om bij Rijk en provincie de noodzaak van een meer voortvarende aanpak op het stikstofdossier onder de aandacht te brengen. Daarnaast nemen we actief deel in de gebiedsgerichte groen blauwe aanpak (GGA), waarin we gezamenlijk met onder andere de provincie en het waterschap, werken aan natuurherstel voor het Natura 2000-gebied Vlijmens Ven / Moerputten & Bossche Broek.”

Uit de krant