Wilhelmus Mutsaerts was als bisschop na de oorlog verantwoordelijk voor het herstel van kerken.
Wilhelmus Mutsaerts was als bisschop na de oorlog verantwoordelijk voor het herstel van kerken. Foto: Collectie Erfgoed 's-Hertogenbosch

Bekende Bosschenaren: Bisschop Mutsaerts

Historie 328 keer gelezen

DEN BOSCH | Den Bosch is een eeuwenoude stad met een geschiedenis waar heel veel mensen deel hebben uitgemaakt. In deze serie in de Bossche Omroep komen mensen aan bod die een rol hebben gespeeld in de historie van de stad. Een grote rol of een kleine rol, een stad kan bestaan door de mensen die er wonen.

door Lisette Broess-Croonen

Wilhelmus Mutsaerts werd bisschop tijdens de tweede wereldoorlog en was na die oorlog de drijvende kracht achter het herstel van de verwoeste kerken en het kerkelijke leven. Hij was de twaalfde bisschop van he bisdom ’s-Hertogenbosch.

Wilhelmus Petrus Adrianus Maria Mutsaerts werd in 1889 geboren in Tilburg, waar zijn vader textielfabrikant was. Hij ging eerst naar het klein-seminarie Beekvliet in Sint-Michielsgestel, om daarna filosofie en theologie te studeren aan het groot-seminarie in Haaren. Op 6 juni 1914 werd hij tot priester gewijd, waarna hij als kapelaan in Best aan de slag ging. Een jaar later werd hij secretaris van het bisdom ’s-Hertogenbosch.In 1928 werd Mutsaerts benoemd tot bouwpastoor van de H. Theresiaparochie in Tilburg. Hier bleef hij pastoor tot hij in 1942 de hulpbisschop werd van mgr. Diepen, die toen al ziek was.

In 1943 werd hij residerend bisschop als opvolger van mgr. Diepen. Als wapenspreuk koos hij ‘Christus formetur in vobis’ (Moge Christus in u worden gevormd). Zijn periode als bisschop werd gekenmerkt door herstelwerkzaamheden van diezelfde oorlog. Door het oorlogsgeweld overleden meerdere priesters en veel kerken in het bisdom werden verwoest. Na de oorlog werden deze kerken hersteld en Mutsaerts wijdde veel (nieuwe) kerken in. 

Daarnaast zorgde hij voor verdere uitbouw van het kerkelijke leven in het bisdom. Ondertussen begon het kerkelijke leven wel te veranderen, tegen zijn zin in. Hij was vredelievend, maar wel Hij pleitte voor herstel van de katholieke, sociale en culturele organisaties. Mutsaerts verzette zich tegen de benoeming van katholieke leden van de PvdA als hoogleraar of lector aan de Katholieke Hogeschool van Tilburg en de Katholieke Universiteit in Nijmegen.

In 1960 werd Mutsaerts eervol ontslag verleend. Hierbij kreeg het het titulaire aartsbisdom Phulli toegewezen waardoor hij aartsbisschop werd. Vier jaar later overleed hij en werd bijgezet in de crypte van de Bisschopskapel van begraafplaats Orthen. Voor zijn inzet werd hij benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en groot-officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Bronnen: Huygens Instituut, Wikipedia, Bossche Encyclopedie. 

Uit de krant